foto1
foto1
foto1
foto1
foto1grocholewski red
 Wielki Kanclerz
Uniwersytetu Gregoriańskiego
w Watykanie
Zenon Kadrynał Grocholewski
Honorowy Członek KOSSBM
  Zenon Grocholewski (ur. 11 października 1939 w Bródkach – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej w latach 1999–2015, kardynał od 2001.

Życiorys
Ukończył studia prawnicze na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wyświęcony na kapłana został w Poznaniu w 1963. Od 1966 przebywa w Rzymie, gdzie najpierw studiował prawo kanoniczne, a od 1972 do 1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, dochodząc w nim do stanowiska prefekta (od 4 października 1998). Był też prezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego.
W 1983 otrzymał święcenia biskupie (biskup tytularny Acropolis), a osiem lat później został mianowany arcybiskupem. W listopadzie 1999 z mianowania Jana Pawła II został prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, czyli urzędu watykańskiego zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 2001 został kardynałem diakonem z kościołem tytularnym św. Mikołaja w Więzieniu. 21 lutego 2011 został promowany do rangi kardynała prezbitera.
W 2015 został członkiem kolegium ds. odwołań od wyroków dotyczących przestępstw zastrzeżonych w Kongregacji Nauki Wiary. 31 marca 2015 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
Uchodzi za jednego z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia przekracza 550 publikacji w 12 językach. Poza językiem polskim posługuje się także językiem włoskim, łaciną, francuskim, hiszpańskim i angielskim.
Uczestnik konklawe 2005 i konklawe 2013 roku.

Odznaczenia, tytuły i wyróżnienia:
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 listopada 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Tytuł doctora honoris causa przyznały mu: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1998), Katolicki Uniwersytet Lubelski (1999), Uniwersytet w Pasawie (2001), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (2002), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010) oraz Uniwersytet Katolicki w Rużomberku (2013).
W 2006 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.
W 2010 za wkład w dzieło pojednania został uhonorowany Komandorią Missio Reconciliationis. Od 2008 jest filistrem honoris causa Korporacji Akademickiej Magna-Polonia.
Za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego otrzymał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL za rok 2012.

źródło: wikipedia