foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Władze Konfraterni Orderu Św. Stanisława BM w Warszawie 
wybrane 26 kwietnia 2014 r. na Konferencji Konfraterni 
z późniejszymi zmianami

KAPITUŁA PRZEORATU

 1. ppłk ds. Wojciech Karwowski GCCStS – przeor
 2. płk ds. Roman Henryk Orlicz GCCStS – kanclerz i wiceprzeor
 3. ks. kpt. dr hab. Mirosław Andrzej Michalski GCStS – kapelan
 4. gen. dyw. ds. Jan Gustaw Grudniewski CSStS – radca Kapituły
 5. gen. bryg. ds. Bogdan Puczyński CSStS – członek Kapituły, komandor Komandorii Irlandzkiej

KOLEGIUM KONFRATERNI

 1. ppłk ds. Wojciech Karwowski GCCStS – przeor
 2. płk ds. Roman Henryk Orlicz GCCStS – kanclerz i wiceprzeor
 3. Maciej Zenon Maśliński KCStS – zastępca kanclerza
 4. Andrzej Marek Sadowy OCStS – ksiegowy-skarbnik
 5. Włodzimierz Henryk Żabka OCStS – sekretarz-archiwista
 6. Bernard Edward Malinowski OCStS – kustosz i rzecznik prasowy

KOMISJA REWIZYJNA KONFRATERNI

 1. dr Piotr Jakub Pniewski OCStS – przewodniczący
 2. Roman Stanisław Kubiak CStS – sekretarz
 3. wakat – członek

SĄD HONOROWY KONFRATERNI

 1. mjr poż. Krzysztof Krężel CSStS – przewodniczący
 2. Barbara Kamińska OCStS – sekretarz
 3. prof. dr hab. Jerzy Kotowicz GCCStS – członek