foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, niniejszym informuję, że w Krakowie 26.11.2016 roku w Bazylice Św. Stanisława BM na Skałce o godz.16.00 odbędzie się 163 Inwestytura KOŚSBM. Proszę zatem o przesłanie zgłoszeń do dnia 15.11.2016 roku na mój adres mailowy, wraz z wnioskami o podwyższenia. Postulanci zostali już zgłoszeni z trzech Przeoratów. Ewentualne wnioski o Inwestowanie proszę składać pilnie, w nieprzekraczalnym terminie do 7.11.br. Po Inwestyturze przewidziany jest uroczysty obiad. W sprawie ewentualnych noclegów proszę pisać lub dzwonić do Przeora Krakowskiego Kaw. Michał Daszczyszak.
Informuję również, że w wyniku działań hakerów nastawionych na likwidacje naszej strony www.rossbm.com strona była blokowana przez ponad miesiąc czasu. Dzięki działaniom naszego informatyka Kaw. Pawła Hoffmana sytuacja została opanowana i strona działa normalnie. W wyniku hakerskich działań kilka skrzynek mailowych na naszym serwerze zostało uszkodzonych w tym i moja, gdzie utraciłem wiele adresów mailowych. Dlatego proszę o wyrozumiałość w sytuacji gdyby ktoś nie otrzymał komunikatu. Bardzo proszę Przeorów o przesłanie ewentualne swoim Kanclerzom tej informacji.

Z poważaniem
Mirosław Mandryga Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM