foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
1.10.2016 roku w Katedrze Archidiecezjalnej w Poznaniu odbyła się 162 Inwestytura KOŚSBM. Uroczystość przygotowała i przeprowadziła Konfraternia Szlachecka wraz z Konfraternią Poznańską KOŚSBM. W trakcie uroczystości przekazano pierwsze proporce Konfraterni Poznańskiej i Szlacheckiej, nowo powstała Komandoria Słupska należąca do Konfraterni Szlacheckiej również otrzymała proporzec. Jednym z gości honorowych był Prezes Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP gen. Adam Gołembowski. Jednym z wielu tematów, poruszonych w czasie kolacji było powołanie, w ramach istniejącego Chóru, Męskiego Chóru KOŚSBM.

więcej zdjęć - kliknij miniaturę