foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Szanowne Damy i Kawalerowie,

Zapraszamy serdecznie na uroczystą 154. Inwestyturę, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 21-22.03.2015

Program:

sobota 21.03.2015 r.

14:00 – 17:00 przyjazd gości do Hotelu Polonia, ul. Piłsudskiego 9 w Częstochowie

17.00  wyjazd do Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi śląskiej ul. Bór Wypalanki 24

17.30 nabożeństwo pod przewodnictwem Wielkiego Prałata KOSSBM ks. gen. Stanisława Rospondka w intencji Dam i Kawalerów KOSSBM w Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Śląskiej ul. Bór Wypalanki 24 w Częstochowie

17.45  Uroczysta 154. Inwestytura KOSSBM

19.30  wyjazd do Hotelu Polonia

20.15  przemarsz do Sanktuarium na Jasnej Górze

21.00 Apel Jasnogórski

ok.22.00 powrót do hotelu (wieczorne spotkania z wieczerzą)

W Konferencji biorą udział delegaci zgłoszeni przez przeorów oraz goście zaproszeni przez Wielkiego Mistrza KOSSBM.

 

 

niedziela 22.03.2015 r.

8.00 śniadanie

10.00   

1. Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników,

2. Wybór przewodniczącego Konferencji,

3. Przyjęcie Regulaminu Obrad,

4. Przedstawienie zmian w Konstytucji Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM i przyjęcie tekstu jednolitego,

5. Wybory uzupełniające do składu Wielkiej Kapituły,

6. Wybory uzupełniające do składu Rady Konstytucyjnej,

7. Wybory Sądu Honorowego,

8. Dyskusja na temat dalszej działalności Orderu,

9. Wolne głosy i wnioski,

10. Zakończenie obrad Konferencji.

14.30 obiad

Wyjazd do domów…

Ważne: Rezerwacji pokoi w Hotelu Polonia ul. Piłsudskiego 9, można dokonywać na hasło „Królewski Order” pod  numerem telefonu +34 324-23-88.

Prosimy, aby dokonywały tego osoby upoważnione przez przeorów lub osoby zaproszone indywidualnie.