foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Literatura dotycząca Orderu Św. Stanisława

 

Ryszard Tymoteusz Komorowski, 
Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława,
Poznań 2004, ISBN: 9788391315729

Norbert Wójtowicz, 
Praemiando Incitat - Order Świętego Stanisława
(Wybrane dokumenty)
,
Warszawa 2007, ISBN 978-83-925702-0-2