foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zasady nadawania „Krzyża Szlachetności” (Nobility Cross)
Kawalerom i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

Mając świadomość, że nie wszyscy Kawalerowie i Damy Orderu są w stanie udokumentować szlacheckie pochodzenie, a równocześnie idąc za głosem pozytywistów którzy szlachectwu urodzenia przeciwstawiali szlachectwo ducha i obywatelskiej zasługi, ustanawia się „Krzyż Szlachetności” (Nobility Cross) pozwalający uhonorować zaangażowanych członków Orderu nie posiadających praw do „Krzyża Sprawiedliwości” (Justice Cross).

W przypadku Kawalerów i Dam Orderu nie mogących w sposób wystarczający udokumentować pochodzenia szlacheckiego po uzyskaniu przez nie minimum III klasy Orderu (CStS) właściwy Przeorat może zwrócić się do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. o nadanie im „Krzyża Szlachetności”.

W celu sporządzenia formalnego wniosku należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz. Po pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionych dokumentów Wielki Herold Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. wnioskuje do Wielkiego Mistrza sprawie nadania odznaczenia. Po akceptacji wniosku przez Wielkiego Mistrza osoba uhonorowana odznaczeniem otrzymuje wystawiony przez Heroldię Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. dyplom nadania z podpisem Wielkiego Mistrza oraz kontrasygnatą Wielkiego Herolda Orderu i pieczęcią Heroldii.

Wręczenie „Krzyża Sprawiedliwości” wraz z dyplomem nadania odbywa się w sposób uroczysty podczas Inwestytury Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. Wręczenia odznaczenia dokonuje Herold Orderu lub wskazana przez niego osoba.

Oznakę „Krzyż Szlachetności” stanowi krzyż wykonany według wzoru analogicznego do „Krzyża Sprawiedliwości”. Jest to emaliowany na czerwono krzyż ośmiorożny (tzw. maltański) o wymiarach 58 x 58 mm, którego górne ramię nakrywa zamknięta korona królewska. Pośrodku krzyża nałożony okrągły medalion z wizerunkiem św. Stanisława otoczony wieńcem laurowym.

Elementem odróżniającym oznakę „Krzyż Szlachetności” od oznaki „Krzyża Sprawiedliwości” jest wykonanie otaczających ramiona wykończeń i wieńczącej krzyż korony w kolorze srebrnym.

Oznaka „Krzyża Szlachetności” noszona jest analogicznego do „Krzyża Sprawiedliwości” na prawej stronie stroju wieczorowego, w połowie wysokości marynarki lub w dolnej części fraka.„Krzyż Szlachetności” przysługuje osobom nie mogącym udokumentować praw do otrzymania „Krzyża Sprawiedliwości”.

W przypadku gdyby po nadaniu „Krzyża Szlachetności” zaistniały okoliczności umożliwiające nadanie „Krzyża Sprawiedliwości” osoba uhonorowana w ten podwójny sposób nosi jedynie jedno z tych odznaczeń. Oznaka „Krzyża Szlachetności” nie może być noszona równocześnie z oznaką „Krzyża Sprawiedliwości”.


kliknij miniaturę, aby powiększyć