foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Odznaczeni Krzyżem Szlachetności "Nobility Cross"
Lista osób odznaczonych Krzyżem Szlachetności "Nobility Cross" od momentu ogłoszenia Dekretu nr 7/7/2013 Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z dnia 11 listopada 2013 r.:

1. Kaw. Stanisław Hendryk, CSStS (12 kwietnia 2014)

2. Kaw. Marek Stanisław Bojarski, GCStS (12 kwietnia 2014)