foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Odznaczeni Krzyżem Sprawiedliwości "Justice Cross"

Lista osób odznaczonych Krzyżem Sprawiedliwości "Justice Cross" od momentu ogłoszenia Dekretu nr 6/6/2013 Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z dnia 11 listopada 2013 r.:

1. Dama Małgorzata Jadwiga Ciecierska-Hendryk, CSStS (12 kwietnia 2014)
2. Kaw. Jerzy Mieczysław Korwin Małaczyński, CStS (12 kwietnia 2014)