foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Przy wsparciu Komandorii Lubelskiej KOSSBM organizujemy Festyn Charytatywny, na który serdecznie zapraszam Damy I Kawalerów Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM. Znając szczytne cele jakim przyświeca działalność KOSSBM liczę na zainteresowanie i wsparcie przez Damy i kawalerów, chłopca, który ma olbrzymią wolę życia.

Z wyrazami szacunku
Daniel Kicki

 

Akcja ma na celu udzielenia pomocy dla chorego Damiana z Dęblina.
Damian od urodzenia jest „żywym” dzieckiem, bardzo silnym i żwawym (zaczął chodzić jak miał 9 miesięcy). Nigdy nie miał problemów zdrowotnych. Dobrze się uczy, wspaniale rozwija, jest bardzo wrażliwy. Kocha wszystkie zwierzęta – te małe i te duże.
W 2010 roku zdiagnozowano u niego rzadką i niebezpieczną chorobę oka. Nazywa się choroba Coatsa. Jest to choroba nieuleczalna grożąca utratą oka a nawet śmiercią jeśli nie będzie stosownej opieki (częste konsultacje i operacje laserowe). Po wielu konsultacjach u specjalistów polskich i zagranicznych leczymy go w klinice okulistycznej MVZ Universitatsallee GmbH w Bremen w Niemczech. Leczenie i wszystkie operacje prowadzi prof. Lucke. Niestety nie refunduje tego NFZ.
08.01.2015 roku Damian doznał udaru niedokrwiennego mózgu i ma niedowład lewostronny.


Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa
Numer KRS: 0000270809
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE wpisujemy: Kurek, 4070