foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
     27 października 2017 roku, w 100-ną rocznicę objęcia urzędu przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona promocji pisanej właśnie publikacji o Radzie Regencyjnej i całokształcie działań politycznych prowadzonych podczas I wojny światowej w celu odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Konferencji wezmą udział m.in.:

  • JE ks. Marian Gołębiewski, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej,
  • prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski, Kawaler I klasy, Członek Honorowy Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu,
  • prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki - UW.

Organizatorami Konferencji są: Przeor dr Michał Daszczyszak oraz Kanclerz Dominik Galas z Konfraterni Południowo-Wschodniej (Małopolskiej) Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM.

AKT NOMINACYJNY

dla Kawalera Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

 Niniejszym zaświadczam,

że jako Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, po uwzględnieniu wszelkich
rekomendacji, z mocy swojej decyzji

powołuję Kawalera

Adama Mariana Gołembowskiego GCStS

na stanowisko

Komandora
Samodzielnej Konfraterni Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM w Poznaniu.

Czytaj więcej: Nominacja na Kawalera KOŚSBM

Wasze Ekscelencje, Damy i Kawalerowie, Przeorzy, Kanclerze oraz członkowie Wielkiej Kapituły, Rady Konstytucyjnej oraz Sądu Honorowego KOŚSBM.

W kwietniu 2004r. autorstwa Ryszarda Tymoteusza Komorowskiego ukazał się długo oczekiwany album pt. "Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława". Stanowi on w polskiej literaturze falerystycznej pierwsze kompleksowe opracowanie tego tematu, a dzięki wielu barwnym ilustracjom, rzetelności historycznej i, co dziś tak rzadkie, dużemu ładunkowi patriotyzmu, może stać się on ozdobą niejednego księgozbioru i być wspaniałą lekcją historii i polskości.

Decyzją Wielkiego Mistrza dr Mariana Króla, zostały rozpoczęte prace nad wydaniem nowego Albumu Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM /tytuł nie został jeszcze uzgodniony/, wiele elementów wspomnianego albumu znajdzie się w nowym wydaniu albumu pod szyldem naszej organizacji i osób go tworzących. Każdy z nas może być współautorem albumu przesyłając dokumenty historyczne, zdjęcia, opisy wydarzeń, imprez, inwestytur, spotkań orderowych i innych wydarzeń. Dlatego też proszę Przeorów i Kanclerzy o wyznaczenie osoby, która będzie koordynowała przekaz informacji do biura Wielkiego Kanclerza, a zwłaszcza opisy historyczne związane z Konfraterniami i Przeoratami. Proszę zatem o przesyłanie drogą mailową oraz pocztą tradycyjna jak najlepszej jakości zdjęć /oryginały, kopie na płytach/, jak również opisy wydarzeń jakie są na zdjęciach na adres Biuro Wielkiego Kanclerza Mirosław Mandryga ul. Krakowska 51/ IIp, 45-018 Opole. Jeśli są jakiekolwiek pytania w tym temacie proszę o kontakt.

Dokumentację proszę przesyłać do 25.02.2017 roku, termin jest ostateczny, ponieważ zakreślone są już terminy sporządzenia opracowań. proszę jednak pamiętać, że przesłane dokumenty nie warunkują opublikowania ich w albumie, o ich publikacji będzie decydował zespół redakcyjny powołany przez Wielkiego Mistrza. Zespół na podstawie analizy przesyłanych dokumentów pod względem merytorycznym i jakościowym wybierze najlepsze, Ich zdaniem materiały do publikacji.

Zdecydowaną rolę odgrywa również czas, dlatego proszę o zwrócenie uwagi na zakreślony termin.

Z poważaniem
Mirosław Mandryga Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM