foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Z przyjemnością informuję, że kaw. Andres St. Martinez. (od wielu lat Kawaler KOSSBM) przekazał mi informację, że będzie reaktywował działalność Przeoratu Hiszpanii. W Hiszpanii i we Francji w swoim Przeoracie będzie miał, jak sam określił skromnie lecz ze wsparciem duchowym 60 osób. Każdemu takiej skromności życzę, a Andresowi GRATULUJĘ.

Wielki Kanclerz
Mirosław Mandryga

Centrum rehabilitacyjne "Prawo wyboru" dla dzieci niewidomych od urodzenia, Charkow, Ukraina. Na zdjęciu Książę Giedroyc Aleksander II Jan - Prezes Rady Nadzorczej Centrum, Swięta św. Mikołaja, 2008r.

Городской Центр для незрячих детей "Право выбора", Харьков, Украина. Князь Александр -Председатель Опекунского Совета Центра. Праздник Святого Николая, 2008г.

Przedstawiamy wizualizację powstającego sztandaru.

Informacja z profilu na Facebook: 

"Damy i Kawalerowie, dekretem Wielkiego Mistrza 24/33/2014 z 6.12.2014 roku został powołany Komitet Honorowy ufundowania Sztandaru KOSSBM. W skład Komitetu wchodzą członkowie Wielkiej Kapituły i Rady Konstytucyjnej. Wieli Mistrz - Mirosław Mandryga został powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Środki na ufundowanie sztandaru będą zbierane na subkoncie Konfraterni Południowo-Zachodniej dla tego zadania. Zlecenie wykonania sztandaru jest dokonane. Od Konfraterni będziemy zbierać kwotę minimalną 1.000 zł. Konfraternia Poznańska i Południowo-Zachodnia zadeklarowały kwoty po 2.000 zł. Oczywiście każda Dama i Kawaler będą mieli możliwość upamiętnienia ufundowania Sztandaru przez wpłaty indywidualne. I tak od 500 zł do 1.500 fundator otrzyma Srebrną imienną tabliczkę na drzewcu sztandaru, od 2000 zł do 3000 zł fundator otrzyma Złotą tabliczkę na drzewcu sztandaru, powyżej 5000 zł platynową tabliczkę. Zebrane dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie vot od KOSSBM dla kościoła na Skałce w Krakowie."