foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W tym roku pożegnaliśmy wielkiego Polaka, szlachetnego patriotę, Senatora, Prezydenta Miasta Szczecin, Kawalera Królewskiego Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika, naszego przyjaciela i honorowego członka naszego Stowarzyszenia:
Dla wielu Jurczyk był postacią kontrowersyjną lecz nikt nie potrafił odmówić mu prawości, hartu ducha i bezprecedensowego bohaterstwa z jakim walczył o godność i wolność naszego narodu. Jego poświęcenie dla walki o wolność, Polskę i Naród zasługuje na najwyższe uznanie i pamięć nas wszystkich, którzy świadczymy o wielkości tego człowieka a także tych, o których Marian Jurczyk upominał się w czasach, kiedy takie bohaterstwo wiązało się z utratą wolności, kariery, majątku, rodziny a nawet życia!
Niepokorny wobec władzy, lekceważący zagrożenia i prześladowany przez swoich wrogów nawet po śmierci. Marian Jurczyk - naszym zdaniem jest postacią, której należy się wieczna pamięć rodaków. W tym celu podjęliśmy inicjatywę postawienia na grobie Mariana Jurczyka godnego nagrobka odpowiadającego wielkości jego zasług.
Prosimy osoby zainteresowane, organizacje społeczne i instytucje o wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Bank Zachodni WBK nr: 68 1090 2268 0000 0001 3067 5894
z dopiskiem „nagrobek dla Śp.Mariana Jurczyka".

Z góry dziękujemy za hojność, a ze swej strony deklarujemy godne upamiętnienie postaci Mariana. Z pozdrowieniami i szacunkiem, Prezes Stowarzyszenia Juliusz Słowacki i Sekretarz Stowarzyszenia Grażyna Adamska.

Ś.P. Marian Jurczyk