foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szanowne Damy i Kawalerowie KOŚSBM, zapraszam serdecznie do uczestniczenia w 159 Inwestyturze KOŚSBM w Bazylice na Świętym Krzyżu (30 km. od Kielc) w dniach 10-11.10.2015 rok. Zgłoszenia należy kierować do Przeorów macierzystej Konfraterni, ponieważ tylko Oni potwierdzają zgłoszenia u organizatorów Inwestytury. Koordynatorem ds. organizacyjnych jest Kanclerz Konfraterni Środkowo Wschodniej, a do spraw Inwestytury Wielki Kanclerz KOŚSBM. Do Przeorów został wysłany program uroczystości oraz warunki zgłoszeń i rezerwacji noclegu w Jodłowym Dworze, znajduje się On w odległości 1,5 km od Bazyliki na Św. Krzyżu. Jodłowy dwór został zarezerwowany na naszą uroczystość, dlatego miejsc na noclegi jest wystarczająca ilość. Tylko Kanclerz Konfraterni Środ.-Wsch., gospodarz Inwestytury, Kaw. Dariusz Śliwiński rezerwuje miejsca noclegowe. W sprawie Inwestytury, podwyższeń, odznaczeń proszę o kontakt ze mną.

 

Dear Dames and Chevaliers of KOŚSBM, I cordially invite you to attend on the 159th Investiture of KOŚSBM in the Basilica on the Holy Cross / 30 km away from Kielce / on 10-11 of October, 2015. Applications should be addressed to the Priors of home Confraternities because only they confirm the applications at the organizers of Investiture. Coordinator of organizational matters is the Chancellor of the East-Central Confraternity, and the Grand Chancellor of KOSSBM is responsible for Investiture matters. To all Priors have been sent the program of the event, conditions of applications and booking of accommodation in Jodłowy Dwór, which is located just 1.5 km away from the Basilica on the Holly Cross. Jodłowy Dwór was booked for our ceremony, this why there are enough places for accommodation.

Only the Chancellor of the East-Central Confraternity, the host of Investiture, Chevalier Dariusz Sliwinski reserves accommodation. In the matters of Investiture, conversions, decorations, please contact me.

Z poważaniem
Mirosław Mandryga
Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

Wielki Mistrz dr Marian Król, dekretem z 1.07.2015 roku, nadał Honorowe Członkostwo w Wielkiej Kapitule. 24 sierpnia br. Kawaler prof. Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krakowa, członek Konfraterni Krakowskiej, otrzymał insygnia Honorowego Członka Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM. W krakowskiej uroczystości orderowej uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu; Wielki Kanclerz Mirosław Mandryga, Wielki Jałmużnik Robert CRIBB i Wielki Kronikarz Michał Daszczyszak oraz Dama Karen Stevens i tłumaczka Maja Mandryga.

 

Kawaler prof. Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krakowa, członek Konfraterni Krakowskiej, otrzymał insygnia Honorowego Członka Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM.Autorem zdjęć jest artysta fotografik Pan Wiesław Majka UMK.

W tym roku pożegnaliśmy wielkiego Polaka, szlachetnego patriotę, Senatora, Prezydenta Miasta Szczecin, Kawalera Królewskiego Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika, naszego przyjaciela i honorowego członka naszego Stowarzyszenia:
Dla wielu Jurczyk był postacią kontrowersyjną lecz nikt nie potrafił odmówić mu prawości, hartu ducha i bezprecedensowego bohaterstwa z jakim walczył o godność i wolność naszego narodu. Jego poświęcenie dla walki o wolność, Polskę i Naród zasługuje na najwyższe uznanie i pamięć nas wszystkich, którzy świadczymy o wielkości tego człowieka a także tych, o których Marian Jurczyk upominał się w czasach, kiedy takie bohaterstwo wiązało się z utratą wolności, kariery, majątku, rodziny a nawet życia!
Niepokorny wobec władzy, lekceważący zagrożenia i prześladowany przez swoich wrogów nawet po śmierci. Marian Jurczyk - naszym zdaniem jest postacią, której należy się wieczna pamięć rodaków. W tym celu podjęliśmy inicjatywę postawienia na grobie Mariana Jurczyka godnego nagrobka odpowiadającego wielkości jego zasług.
Prosimy osoby zainteresowane, organizacje społeczne i instytucje o wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Bank Zachodni WBK nr: 68 1090 2268 0000 0001 3067 5894
z dopiskiem „nagrobek dla Śp.Mariana Jurczyka".

Z góry dziękujemy za hojność, a ze swej strony deklarujemy godne upamiętnienie postaci Mariana. Z pozdrowieniami i szacunkiem, Prezes Stowarzyszenia Juliusz Słowacki i Sekretarz Stowarzyszenia Grażyna Adamska.

Ś.P. Marian Jurczyk