foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szanowne Damy, Kawalerowie, Przyjaciele i sympatycy KOŚSBM 
2 maja 2016 r. rozpocznie się o godzinie 12.00 uroczysta msza, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Drugni. Następnie wszyscy przejdziemy na pobliski cmentarz, gdzie odbędzie się odsłonięcie symbolicznego grobu generała Waligórskiego. Po odsłonięciu grobu, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przejdziemy do remizy OSP Drugnia, gdzie dzięki miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich przy kawie/herbacie będzie można zasmakować lokalnych wypieków. 

Podczas mszy zostanie wygłoszona przeze mnie laudacja na cześć Aleksandra Waligórskiego. Oryginały listów zostaną przekazane do kroniki szkoły podstawowej w Drugni, która przejmie opiekę nad grobem generała.

Osobisty udział kawalerów KOSS BM na pewno podniesie rangę naszej skromnej uroczystości i jednocześnie umożliwi rozpropagowanie wiedzy o Orderze Świętego Stanisława Biskupa Męczennika wśród lokalnego społeczeństwa.

Pozostaję z szacunkiem
Romuald Sadowski

gen a waligorski

URODZONY NA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ZIEMI

            Aleksander Fortunat Józef Roch Waligórski herbu Odrowąż, urodził się 26 lutego 1802 r. w Drugni koło Chmielnika w dawnym województwie krakowskim (obecnie województwo świętokrzyskie - gmina Pierzchnica). Niewiele można się dowiedzieć na temat jego dzieciństwa i losów jego rodziny na naszej, świętokrzyskiej ziemi. Po za informacjami zawartymi w księgach parafialnych drugnieńskiego kościoła o narodzinach, chrzcie i rodzicach chrzestnych nie znaleziono innych informacji o rodzinie Waligórskich. Kolejne udokumentowane dzieje przyszłego generała dotyczą jego wykształcenia, które najpierw zdobywał w Korpusie Kadetów w Kaliszu, a następnie w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej w Warszawie. Od 1826 r. był wykładowcą w tej szkole oraz w Szkole Artylerii, gdzie nauczał matematyki, geometrii i mechaniki.

Czytaj więcej: Pamięci Aleksandra Fortunata Józefa Rocha Waligórskiego

W sobotę 27.02. br. odbyła się we Wrocławiu - Leśnicy, roczna narada Przeorów i Kanclerzy Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, której miałem przyjemność przewodniczyć. Na zdjęciu brakuje 2 osoby. Roczne sprawozdania złożyło 13 Konfraterni i Przeorów. Informacja oraz dyskusja na temat funkcjonowania Orderu i realizowanych zadań humanitarnych, charytatywnych, patriotycznych jak również ekumenicznych pokazały skalę działalności Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM. Z przekazanych dokumentów zostanie złożony roczny raport z naszej działalności. Określono również priorytety na 2016 rok. Obsługę narady stanowili oficerowie biura Wielkiego Kanclerza Małgorzata Dulas i Paweł Hoffmann. Naradę podsumował Wielki Mistrz dr Marian Król, pokazując tło historyczne, sytuację obecną Orderu i najważniejsze elementy działań w przyszłości. Gospodarzem narady była Konfraternia Dolnośląska.

Rada KOŚSBM - foto: Paweł Hoffmann

Mirosław Mandryga
Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

 

I PIELGRZYMKA KOŚSBM DO RZYMU I WATYKANU


Wielkie marzenia i myśli licznego grona dostojnych Dam i Kawalerów,
Zrzeszonych w polskich Konfraterniach Królewskiego Orderu BM
Już od samego świtu, a może i dużo wcześniej, dziewiątego lutego
Krążyły gdzieś wśród cudowności, historii i ulic Miasta Wiecznego.
Tak zaczął się spełniać pomysł ojca profesora Napiórkowskiego,
Paulińskiego przeora na Skałce z naszego miasta królewskiego.

Tego dnia stalowe skrzydła Ryanairów z lotniska w Berlinie,
A w chwilę potem z kraju z nad Wisły w Warszawie - Modlinie
Wysoko pod nieba sklepieniem przeniosły nas pielgrzymów
Do kolebki Państwa Kościelnego - do Watykanu i do Rzymu,
Na generalną audiencję u Franciszka - naszego Ojca Świętego
I mszę św. w Piotrowej Bazylice przy grobie Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Kaw. Stanisław Olszewski o I Pielgrzymce KOŚSBM do Rzymu