foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W dniach 09-12 lutego 2016 r. uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu - po raz pierwszy po restytucji orderu w 1987 roku Wielki Mistrz Marian Król wraz z Wielkim Kanclerzem Miroslaw Mandryga przywiedli grupę Dam i Kawalerów Orderu do stolicy chrześcijaństwa. Pielgrzymka obfitowała w historyczne wydarzenia. Dostojna msza święta przy grobie świętego Jana Pawła Wielkiego, celebrowana przez Kardynała Zenona kardynała Grocholewskiego i koncelebrowana przez ojca prof. Andrzeja Napiórkowskiego, ojca gen. Bernarda Hyllę, ks.dr Andrzeja Targosza - kapelana Konfraterni Poł.-Zach. oraz kilku księży, ozdobiona została poruszającym kazaniem "Wiara jest jak ciemność", które na długo pozostanie wyzwaniem intelektualnym i emocjonalnym dla obecnych na mszy pielgrzymów.

Msza odprawiona była w intencji m. in. Dam i Kawalerów KOŚSBM oraz intencji duszy zmarłych - śp. Juliusza Nowinę Sokolnickiego VIII Wielkiego Mistrza i pozostałe zmarłe osoby z Orderu Św. Stanisława BM.
Jubileuszowa 160 Inwestytura KOŚSBM w kościele oo Zmartwychwstańców przy Placu Hiszpańskim miała charakter zarówno wzruszający, jak i niezwykle podniosły. Obecność sztandaru KOŚSBM połączyła pielgrzymujących w Rzymie z pozostałymi w Polsce Damami i Kawalerami.

 

Noworoczne spotkanie Dam i Kawalerów KOSSBM Konfraterni Zach.-Poł. w Opolu 30 stycznia br. z gośćmi z Konfraterni Staropolskiej, Środ.-Wsch. Wrocławskiej i Warszawskiej.
Spotkanie Noworoczne Dam i Kawalerów KOSSBM w Poznaniu, w dniu 31 stycznia br., w „Domu Żołnierza”, u Aleksandra Tecława – gospodarza uroczystości.
W spotkaniu wzięło udział 47 Dam i Kawalerów KOSSBM. W rozmowach poruszaliśmy tematy społeczne i obywatelskie, w szczególności dot. przyszłości KOSSBM. Ważnym akcentem wydarzenia było przyznanie Medali Pamiątkowych z okazji 250-lecia KOSSBM, sygnowanych podpisem Wielkiego Mistrza KOSSBM. Ks. prałat dr Jan Stanisławski przyjął Krzyż Rycerski KOSSBM przyznany przez Konfraternię Szlachecką. (opisał Dominik Górny)

Wasze Ekscelencje – Damy i Kawalerowie, Przeorzy i Kanclerze KOŚSBM,

w imieniu Wielkiego Mistrza dr Mariana Króla i własnym zapraszam serdecznie na naradę Przeorów i Kanclerzy 27.02.2016 roku do Wrocławia.

Narada rozpocznie się o godzinie 11.00, a planowane zakończenie jest na godzinę 16.00.

Mirosław Mandryga
Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM