foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W sobotę 27.02. br. odbyła się we Wrocławiu - Leśnicy, roczna narada Przeorów i Kanclerzy Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, której miałem przyjemność przewodniczyć. Na zdjęciu brakuje 2 osoby. Roczne sprawozdania złożyło 13 Konfraterni i Przeorów. Informacja oraz dyskusja na temat funkcjonowania Orderu i realizowanych zadań humanitarnych, charytatywnych, patriotycznych jak również ekumenicznych pokazały skalę działalności Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM. Z przekazanych dokumentów zostanie złożony roczny raport z naszej działalności. Określono również priorytety na 2016 rok. Obsługę narady stanowili oficerowie biura Wielkiego Kanclerza Małgorzata Dulas i Paweł Hoffmann. Naradę podsumował Wielki Mistrz dr Marian Król, pokazując tło historyczne, sytuację obecną Orderu i najważniejsze elementy działań w przyszłości. Gospodarzem narady była Konfraternia Dolnośląska.

Rada KOŚSBM - foto: Paweł Hoffmann

Mirosław Mandryga
Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

 

I PIELGRZYMKA KOŚSBM DO RZYMU I WATYKANU


Wielkie marzenia i myśli licznego grona dostojnych Dam i Kawalerów,
Zrzeszonych w polskich Konfraterniach Królewskiego Orderu BM
Już od samego świtu, a może i dużo wcześniej, dziewiątego lutego
Krążyły gdzieś wśród cudowności, historii i ulic Miasta Wiecznego.
Tak zaczął się spełniać pomysł ojca profesora Napiórkowskiego,
Paulińskiego przeora na Skałce z naszego miasta królewskiego.

Tego dnia stalowe skrzydła Ryanairów z lotniska w Berlinie,
A w chwilę potem z kraju z nad Wisły w Warszawie - Modlinie
Wysoko pod nieba sklepieniem przeniosły nas pielgrzymów
Do kolebki Państwa Kościelnego - do Watykanu i do Rzymu,
Na generalną audiencję u Franciszka - naszego Ojca Świętego
I mszę św. w Piotrowej Bazylice przy grobie Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Kaw. Stanisław Olszewski o I Pielgrzymce KOŚSBM do Rzymu

W dniach 09-12 lutego 2016 r. uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu - po raz pierwszy po restytucji orderu w 1987 roku Wielki Mistrz Marian Król wraz z Wielkim Kanclerzem Miroslaw Mandryga przywiedli grupę Dam i Kawalerów Orderu do stolicy chrześcijaństwa. Pielgrzymka obfitowała w historyczne wydarzenia. Dostojna msza święta przy grobie świętego Jana Pawła Wielkiego, celebrowana przez Kardynała Zenona kardynała Grocholewskiego i koncelebrowana przez ojca prof. Andrzeja Napiórkowskiego, ojca gen. Bernarda Hyllę, ks.dr Andrzeja Targosza - kapelana Konfraterni Poł.-Zach. oraz kilku księży, ozdobiona została poruszającym kazaniem "Wiara jest jak ciemność", które na długo pozostanie wyzwaniem intelektualnym i emocjonalnym dla obecnych na mszy pielgrzymów.

Msza odprawiona była w intencji m. in. Dam i Kawalerów KOŚSBM oraz intencji duszy zmarłych - śp. Juliusza Nowinę Sokolnickiego VIII Wielkiego Mistrza i pozostałe zmarłe osoby z Orderu Św. Stanisława BM.
Jubileuszowa 160 Inwestytura KOŚSBM w kościele oo Zmartwychwstańców przy Placu Hiszpańskim miała charakter zarówno wzruszający, jak i niezwykle podniosły. Obecność sztandaru KOŚSBM połączyła pielgrzymujących w Rzymie z pozostałymi w Polsce Damami i Kawalerami.