foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wasze Ekscelencje, Damy i Kawalerowie, Przeorzy, Kanclerze oraz członkowie Wielkiej Kapituły, Rady Konstytucyjnej oraz Sądu Honorowego KOŚSBM.

W kwietniu 2004r. autorstwa Ryszarda Tymoteusza Komorowskiego ukazał się długo oczekiwany album pt. "Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława". Stanowi on w polskiej literaturze falerystycznej pierwsze kompleksowe opracowanie tego tematu, a dzięki wielu barwnym ilustracjom, rzetelności historycznej i, co dziś tak rzadkie, dużemu ładunkowi patriotyzmu, może stać się on ozdobą niejednego księgozbioru i być wspaniałą lekcją historii i polskości.

Decyzją Wielkiego Mistrza dr Mariana Króla, zostały rozpoczęte prace nad wydaniem nowego Albumu Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM /tytuł nie został jeszcze uzgodniony/, wiele elementów wspomnianego albumu znajdzie się w nowym wydaniu albumu pod szyldem naszej organizacji i osób go tworzących. Każdy z nas może być współautorem albumu przesyłając dokumenty historyczne, zdjęcia, opisy wydarzeń, imprez, inwestytur, spotkań orderowych i innych wydarzeń. Dlatego też proszę Przeorów i Kanclerzy o wyznaczenie osoby, która będzie koordynowała przekaz informacji do biura Wielkiego Kanclerza, a zwłaszcza opisy historyczne związane z Konfraterniami i Przeoratami. Proszę zatem o przesyłanie drogą mailową oraz pocztą tradycyjna jak najlepszej jakości zdjęć /oryginały, kopie na płytach/, jak również opisy wydarzeń jakie są na zdjęciach na adres Biuro Wielkiego Kanclerza Mirosław Mandryga ul. Krakowska 51/ IIp, 45-018 Opole. Jeśli są jakiekolwiek pytania w tym temacie proszę o kontakt.

Dokumentację proszę przesyłać do 25.02.2017 roku, termin jest ostateczny, ponieważ zakreślone są już terminy sporządzenia opracowań. proszę jednak pamiętać, że przesłane dokumenty nie warunkują opublikowania ich w albumie, o ich publikacji będzie decydował zespół redakcyjny powołany przez Wielkiego Mistrza. Zespół na podstawie analizy przesyłanych dokumentów pod względem merytorycznym i jakościowym wybierze najlepsze, Ich zdaniem materiały do publikacji.

Zdecydowaną rolę odgrywa również czas, dlatego proszę o zwrócenie uwagi na zakreślony termin.

Z poważaniem
Mirosław Mandryga Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM