foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Konferencja w Kamieniu Śląskim “O Ład Moralny Rzeczpospolitej” 29.09.-1.10.2017 rok zgromadziła na zamku w Kamieniu Śląskim około 400 obserwatorów i uczestników - książąt wielu kościołów chrześcijańskich z całej Europy, arystokratów, dyplomatów, businessmanów, społeczników, naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy, a także osoby zajmujące się na co dzień działalnością charytatywną. Wszystko pod patronatem Światowego Orderu Świętego Stanisława BM. Pomysłodawcami, inicjatorami i organizatorami Konferencji byli Wielki Kanclerz Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM i Prezydent Fundacji Królewskiego Orderu Św. Stanisława Mirosław Mandryga oraz prof. Stanisław Stadniczeńko v-ce Przewodniczący Rady Konstytucyjnej Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.
Cele konferencji były niezwykle aktualne we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, pełnym wydawałoby się nowych i niespodziewanych zagrożeń, ale jak twierdzili uczestnicy konferencji są one od dawna znane, lecz przybierają po prostu tylko nową postać. Zamierzano zatem zastanowić się nad ładem moralnym Rzeczpospolitej właśnie w kontekście istniejących wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, podkreślić znaczenie dialogu społecznego (a nawet szerzej także między innymi dialogu międzyreligijnego), aktywizacją społeczeństwa w dyskusji nad ładem moralnym, promocji ponadczasowych wartości rozwojowych, społecznych czy osobistych, ze szczególnym wskazaniem na patronów konferencji, a także przypomnieć ideę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pierwszego Wielkiego Mistrza Orderu Św. Stanisława, który powołał nowe, najwyższe wtedy odznaczenie w Polsce jako jeden z elementów odnowy Rzeczpospolitej u schyłku XVIII wieku.
Lokalizacja konferencji - Kamień Śląski - to niezwykle ważne miejsce dla dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i cywilizacji europejskiej. Stąd bowiem wywodzi się jeden z patronów Polski św. Jacek Odrowąż (1183-1257), dominikanin, zwany Apostołem Słowian, misjonarz, członek Zakonu Kaznodziejskiego, założyciel wielu klasztorów. Nic dziwnego, że w historycznym miejscu jego urodzin - zamku w Kamieniu Śląskim - odbyła się konferencja, której patronował inny święty: Święty Stanisław. 
Do zamku w Kamieniu Śląskim przybyli między innymi:

 • Kardynał prof. dr hab. Zenon Grocholewski - emerytowany Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej w Watykanie, Członek Honorowy Królewskiego Orderu św. Stanisława BM, który objął Patronat Kapituły Honorowej Konferencji
 • Ordynariusz Diecezji Opolskiej - ks. bp prof. UO dr hab. Andrzej Czaja
 • X Wielki Mistrz KOŚSBM - dr Marian Król
 • IX Wielki Mistrz Senior OŚSBM - Jan Zbigniew hr. Potocki 
 • Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice Prezydenta RP Andrzeja Dudy Państwo;
  prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda - AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie
  prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda - AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • jak również;
 • Prof. hrabia Jose Antonio de Almarza Martin Vogue - Wielki Przeor Orderu Św. Stanisława w Hiszpanii i Portugalii, namiestnik Króla Hiszpanii, który w imieniu Króla wręczył najwyższe odznaczenie szlachty Hiszpanii dla: 
  dr Mariana Króla X Wielkiego Mistrza Światowego Orderu Św. Stanisława BM,
  Jana Zbigniewa Potockiego IX Wielkiego Mistrza Seniora OŚSBM
  oraz Mirosława Mandrygi Wielkiego Kanclerza KOŚSBM i Prezydenta Fundacji Królewskiego Orderu Św. Stanisława.
 • Kawaler Robert Clifford Hoani Cribb - Wielki Przeor USA
 • Ataman Victor Fedosiuk - Kozackie Strzeleckie Bractwo Ukrainy
 • Ks. mitrat - płk Mikolaj Hinaylo - Wielki Przeor Zakonu Św. Archanioła Michała na Ukrainie
 • Książe Mykhailo Iashvili-Shubin - Order Św. Stanisława na Ukrainie 
 • Kawaler Albert Aleksey von Kloss - hr. Ignatenko - Wielki Przeor Rosji KOŚSBM
 • Książe Michel Kartchevsky-Volk – Wielki Przeor Orderu Św. Stanisława we Francji 
 • Kawaler Thaddäus von Lison - Wielki Przeor Niemiec OŚSBM
 • Dama Woji Christ Olyslaegers - Wielki Przeor KOŚSBM Belgii
 • Kaw. Krzysztof Kassner - Wielki Przeor Afryki
  Oraz wszyscy Przeorzy Polski, jak również;
 • Książe Krzysztof Konstanty Radziwiłł - Królewski Order Św. Stanisława BM
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Trybunału Stanu RP
 • prof. zw. dr hab. Marian Kallas - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Franciszek Marek - pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego,
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz - Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Sekretarz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek - profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Skubis - Kierownik Katedry Techniki Wysokich Napięć i Materiałoznawstwa, Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Bogumił Szmulik - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji; Dyrektor Wydawnictwa Sejmowego w Warszawie
 • prof. zw. dr. hab. Stanisław Hendryk - światowej sławy nerochirurg 
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk - Kierownik Katedry Administracji Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Antoni Duda Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu
 • prof. dr hab. Antoni Jonecko - Profesor na WSZIA w Opolu w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży
 • dr hab. prof. UJ Izabela Lewandowska-Malec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Antoni Stadnicki - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. prof. Jarosław Wyrębak - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  którzy nam towarzyszyli przez 3 dni zmagań intelektualnych oraz przedstawiciele wszystkich polskich uczelni wyższych.

Przed rozpoczęciem Konferencji Mirosław Mandryga i prof. Stanisław Stadniczeńko oraz Roman Orlicz zostali odznaczeni nadanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się w piątek, 29 września 2017 r.

W następnym dniu dyskutanci obradowali w sześciu panelach tematycznych, pt.:

 • standardy uniwersalne etyki, moralności w życiu społecznym oraz ich znaczenie (opiekun prof. Wojciech Słomski);
 • media i ich wpływ na zdrowie psychiczne i moralność, treści lansowane m.in. w czasopismach dla młodzieży (prof. Maciej Kaliski);
 • święci patronowie: Wacław, Wojciech, Stanisław oraz Jacek jako wzorce osobowe oraz ich wpływ na kształtowanie się postaw etyczno-moralnych w dziejach Polski do XIV wieku oraz ich znaczenie dla współczesnego człowieka (prof. UJ Izabela Lewandowska - Malec);
 • patriotyzm jako postawa wobec Ojczyzny i narodu, pożądane postawy społeczne obowiązujące w demokracji (dr Norbert Wójtowicz);
 • postawa obywatelska sektorów życia społecznego w realizacji dobra wspólnego jakim jest Rzeczypospolita Polska oraz znaczenie dialogu w budowie ładu moralnego (prof. Bronisław Sitek)
 • wychowanie jako proces przekazywania wartości moralnych niezbędnych w życiu społecznym oraz higiena psychiczna w kształtowaniu moralności (dr Paweł Jaros).

Wieczorami zaś zebrani nagradzali brawami znamienitych artystów: w piątek Grzegorza Wilka z zespołem (jego wykonanie utworu Czesława Niemena “Dziwny jest ten świat” na wszystkich pozostawiło niezatarte wrażenie), a w sobotę Katarzynę Bochyńską - Wojdyl, Sylwię Frączak, Iwon Prenki, Wojciecha Poprawę, Ryszarda Wróblewskiego, którzy przy akompaniamencie Krzysztofa Kawy, Moniki Polaczek - Przestrzelskiej, Janusza Frączka i konferansjerce Anny Barańskiej, zaprezentowali wyśmienity wybór pieśni, które chociaż są klasyfikowane jako muzyka poważna, to jak się przekonano niekoniecznie na to miano zasługują. 

Szczególny wymiar miały niedzielne uroczystości. Rozpoczęły się one od wyprowadzenia relikwii: Świętego Krzyża (przybyły aż z Nicei), Św. Stanisława, Św. Jacka oraz Jana Pawła II (ich przyjazd był wielką i niezwykle miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników konferencji) z Kaplicy Zamkowej, które w uroczystym orszaku, w asyście duchownych oraz Dam i Kawalerów Światowego Orderu Świętego Stanisława, a także w honorowej eskorcie Bractwa Kurkowego przeniesiono do kościoła parafialnego pw. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim, gdzie po uroczystej mszy odbyła się 165 Inwestytura Światowego Orderu Św. Stanisława BM, czyli przyjęcia postulantów do grona Zakonu Dam i Kawalerów oraz nadanie Orderów Św. Stanisława zasłużonym członkom Zakonu. Całość uświetnił chór męski Arion z Poznania z towarzyszeniem wspomnianych wcześniej solistów. Na koniec wszyscy zasiedli na bankiecie w olbrzymim namiocie ustrojonym piękną bielą. 

Obradom, oprócz występów artystów, towarzyszyły niezwykle ciekawe wystawy i pokazy. W zamkowych korytarzach pokazano piękny zbiór polskich szabel z XIX i XX wieku z kolekcji rotmistrza Krzysztofa Banasia, adiutanta generała ojca Eustachego Rakoczego oraz wspaniałą i przebogatą kolekcję polskiej biżuterii patriotycznej od XIV wieku której właścicielem jest Kaw. Mieczysław Perlak, która śmiało mogłaby stać się stałą ekspozycją Muzeum Narodowego. Przypomniano także dzieje i współczesność Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM i Orderu Św. Stanisława BM, na przygotowanych ponad 70-ciu antyramach. Natomiast na zamkowych błoniach odbywały się pokazy bractwa kurkowego z Zabrza, które popisywało się nie tylko musztrą i obsługą historycznej artylerii, ale także zaprezentowało swój zbiór historycznego uzbrojenia i wyposażenia. Dodatkowa niespodziankę sprawił Kaw. Zbigniew Gretka przekazując podczas wieczornego koncertu każdemu uczestnikowi /285 osób/ oraz gościom Konferencji relikwie Św. Jana Pawła II, które w tym dniu przywiózł bezpośrednio z Watykanu.

Do Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, Fundacji Konferencji i wpłynęło wiele wspaniałych listów od:

 • Prezydenta USA Donalda Trampa
 • b. Prezydenta USA George W. Busha
 • Sekretarz Białego Domu Sarah Huckabee Sanders - wraz z załączonym przemówieniem Prezydenta USA Donalda Trampa z ostatniej wizyty w Polsce celem użycia przemówienia w obradach Konferencji
 • Kardynała Dziwisza - Przewodniczącego Episkopatu Polski - ks. abp dr Stanisława Gądeckiego - Metropolita Poznański
 • Przewodniczącego Episkopatu Ukrainy - ks. abp dr Mieczysława Mokrzyckiego - Metropolita Lwowski
 • ks. abp prof. dr hab. Marka Jędraszewskiego - Metropolita Krakowski
 • ks. Arcybiskupa dr hab. Mariana Gołębiewskiego - Metropolita Senior archidiecezji wrocławskiej
 • ks. prof. nzw. dr hab. Henryka Józefa Muszyńskiego - Arcybiskup archidiecezji gnieźnieńskiej
 • ks. Arcybiskupa dr Stanisława Nowaka - Senior Archidiecezji Częstochowskiej
 • Kawalera Richarda H. Taylora - Prezydenta Zrzeszenia Weteranów USA, KOŚSBM Kentucky USA
 • Kawalera Marka S. “Wielki Orzeł” Rackleya - Premier Indian Ameryki, Prezes Sądu Indian w USA 
  oraz podziękowania za organizację od bardzo dużej ilości osób i organizacji tzn. ponad 120 listów.

Organizatorem Konferencji był Królewski Order Św. Stanisława BM, EMC Global Foundation oraz Fundacja Królewskiego Orderu Świętego Stanisława pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie k/ Warszawy. Honorowym patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na koniec Konferencji uczestnicy podpisali Przesłanie Światowej Konferencji Naukowej „O ład moralny Rzeczypospolitej” skierowane do rządów, parlamentów, elit politycznych, finansowych i gospodarczych państw, do wszystkich ludzi dobrej woli.

Dziękuję serdecznie członkom naszego Opolskiego Przeoratu KOŚSBM, którzy w liczbie 32 osób obsługiwali i zarządzali różnymi elementami Konferencji i Inwestytury.

Obradom przez wszystkie dni towarzyszyła wspaniała, wyjątkowo słoneczna pogoda podkreślająca niezwykły urok założenia zamkowego w Kamieniu Śląskim. Warto także podkreślić perfekcyjną organizację całości i pracę biura konferencyjnego, które z krótką przerwą na sen (zazwyczaj 3-4 godzinną) czuwało nad całością. Tylko w tych dniach przez cały wrzesień nad Opolszczyzną świeciło słońce.

Wielki Kanclerz KOŚSBM
Mirosław Mandryga GCCStS