foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W dniach 29.09-01-10.2017r. w Kamieniu Śląskim Królewski Order Św. Stanisława BM, EMC Global Foundation oraz Fundacja Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowały Światową Konferencję Naukową "O Ład Moralny Rzeczypospolitej".

Współorganizatorami konferencji byli patroni naukowi: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Aleide de Gasperi w Józefowie k/ Warszawy, Konfraternie, Przeoraty KOŚSBM wraz z OŚSBM oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Szczegóły nt. konferencji, wnioski i materiały fotograficzne oraz video już wkrótce.