foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Bóg Ojciec poświęcił swego jedynego ukochanego Syna, aby ten posłuszny woli Ojca odkupił grzechy świata.

Chrystus przeszedłszy przez dolinę męczarni i śmierci Zmartwychwstał,

a kiedy niewiasty po trzech dniach przyszły do grobu, czuwający tam Anioł rzekł im: "Jego tu nie ma, Zmartwychwstał".

Chrystus Zmartwychwstał i dał nam nadzieję na to, że kiedy i my przejdziemy przez naszą dolinę żywota doczesnego pozbywszy się grzechów i zaniedbań, czeka nas Zmartwychwstanie dla chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Alleluja!

Damom, Kawalerom i Przyjaciołom

Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

przesyłam paschalne życzenia nieustającej nadziei.

Bóg jest, a Chrystus jest Jego Synem.

dr Marian Król GCCStS

Wielki Mistrz Królewskiego Orderu

Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

Wielkanoc 2017