foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
AKT NOMINACYJNY

dla Kawalera Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

 Niniejszym zaświadczam,

że jako Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, po uwzględnieniu wszelkich
rekomendacji, z mocy swojej decyzji

powołuję Kawalera

Adama Mariana Gołembowskiego GCStS

na stanowisko

Komandora
Samodzielnej Konfraterni Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM w Poznaniu.

 

Akt Nominacyjny potwierdza, iż Kawaler Adam Marian Gołembowski, godnym jest piastowania niniejszej funkcji dla dobra i na rzecz Orderu, zgodnie z maksymą "Praemiando Incitat" - "Nagradzając, Zachęcać".

Tym samym Kawaler Adam Marian Gołembowski zobowiązuje się tak dzisiaj jak i w przyszłości upowszechniać zacne idee i szlachetne działania Dam i Kawalerów Królewskiego Orderu Św. Stanisława, ze wszystkimi wynikającymi z roli Komandora powinnościami.

Wielki Mistrz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

Dr Marian Król GCCSTS